نهالستان اروم  نهال آماده هرگونه همکاری و خدمات مشاوره رایگان به باغداران عزیز به منظور خرید نهال انگور با بهترین و کیفیت ترین انواع نهال با ضمانت برگشت کالا می باشد .

جهت اطلاع از مشخصات نهال انگور و آموزش کاشت انگور و همچنین احداث باغ و دیدن عکس های بیشتر و همچنین نحوه هرس نهال و آشنایی کلی با درخت انگور ،  با ما از طریق شماره تماس های درج شده در زیر تماس حاصل فرمایید .

09120454526 – 09120454527

نهال انگور سفید بی دانه

نهال انگور سفید بی دانه

انگور سفید بی دانه  یکی از گونه های اقتصادی،مرغوب و شناخته شده می باشد هر ساله بخش وسیعی از نیاز به خشکبار را تامین می کند . زیرا این نژاد نهال انگور، به دلیل نداشتن دانه بهترین گزینه برای تهیه کشمش می باشد. این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد . حتی می توان این درخت انگور، را به روش دیم نیز کاشت زیرا نسبت به کم آبی نیز مقاومت  خیلی خوبی دارد . این رقم تقریبا اواخر تابستان قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود .

نهال انگور شرابی سردشت

انگور سردشتی

انگور سردشتی معروف به انگور شرابی   یکی از گونه های اقتصادی ، مرغوب و شناخته شده می باشد هر ساله بخش وسیعی از نیاز فرآوری  آبمیوه را تامین می کند . زیرا این نژاد نهال انگور، به دلیل داشتن آب فراوان  بهترین گزینه برای تهیه سرکه و آبمیوه و سایر فراورده ها  می باشد. این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد  . حتی می توان این درخت انگور، را به روش دیم نیز کاشت زیرا نسبت به کم آبی نیز مقاومت خوبی دارد . این رقم تقریبا اوایل پاییز قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود.

نهال انگور شامپاین

68856647

انگور شامپاین یکی از گونه های کمیاب انگور می باشد که منشا آن کشور فرانسه است . میوه این انگور دارای خوشه های کوچک و میوه های قرمز تند و یا اکثرا سیاه رنگ می باشد که دارای عطر و بوی خاصی هست . از انگور شامپاین جهت تازه خوری و فرآوری استفاده می شود  . این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد .  این رقم تقریبا اوایل پاییز قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود.

انگور صاحبی

نهال انگور صاحبی

انگور صاحبی یکی از گونه های کمیاب انگور می باشد که منشا آن کشور ایران است . میوه این انگور دارای خوشه های درشت و میوه های قرمز تند می باشد  . از انگور صاحبی جهت تازه خوری  می شود  . این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد . این درخت انگور،  نسبت به کم آبی نیز مقاومت خوبی دارد . این رقم تقریبا اوایل پاییز قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود.

انگور ترکمن

نهال انگور ترکمن

انگور ترکمن  یکی از گونه های کمیاب انگور می باشد که منشا آن کشور ترکمنستان است . میوه این انگور دارای خوشه های درشت و کشیده و حبه های آن سیاهرنگ  و گرد می باشد  . از انگور مویز ترکمن جهت تازه خوری و خشکبار مویز استفاده می شود  . این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد  . این رقم تقریبا اوایل پاییز قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود.

انگور لعل

5e5a7c88ccf63-1

انگور لعل بیدانه یکی از گونه های کمیاب انگور می باشد که منشا آن کشور ایران است . میوه این انگور دارای خوشه های درشت و وگرد و حبه های آن قرمز می باشد  . از انگور لعل جهت تازه خوری استفاده می شود  . این انگور لعل  در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد  . این رقم تقریبا اوایل پاییز قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود.

انگور قرمز بی دانه

DSCF046

انگور قرمز بی دانه یکی از گونه های اقتصادی ، مرغوب و شناخته شده می باشد هر ساله بخش وسیعی از نیاز به خشکبار را تامین می کند . زیرا این نژاد نهال انگور، به دلیل نداشتن دانه بهترین گزینه برای تهیه کشمش می باشد. این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد . حتی می توان این درخت انگور، را به روش دیم نیز کاشت زیرا نسبت به کم آبی نیز مقاومت خوبی دارد . این رقم تقریبا اواخر تابستان قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود.

انگور فیلم سیدلس

نهال انگور فیلم سیدلس

انگور فیلم سیدلس منشا آن فرانسه می باشد ، همانطور که از نامش مشخص هست از نوع بی دانه میباشد ، و جهت تازه خوری و تهیه مویز کاربرد دارد .  یکی از گونه های اقتصادی ، مرغوب و شناخته شده می باشد هر ساله بخش وسیعی از نیاز فرآوری  را تامین می کند .  این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد . این درخت انگور، را به روش دیم نیز کاشت زیرا نسبت به کم آبی نیز مقاومت خوبی دارد .این رقم تقریبا اواسط تابستان  قابل برداشت می باشد

انگور ویکتوریا

نهال انگور ویکتوریا

انگور ویکتوریا یکی از گونه های کمیاب انگور می باشد که منشا آن کشور فرانسه است . میوه این انگور دارای حبه های بیضی شکل و درشت می باشد  . از انگور ویکتوریا جهت تازه خوری و فرآوری استفاده می شود  . این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد . این درخت انگور،  نسبت به کم آبی نیز مقاومت خوبی دارد . این رقم تقریبا اوایل پاییز قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود.

انگور بلک فینگر

نهال انگور بلک فینگر

انگور بلک فینگر یکی از گونه های کمیاب انگور می باشد که منشا آن کشور فرانسه است . میوه این انگور دارای خوشه های درشت و کشیده و حبه های آن سیاهرنگ می باشد  . از انگور بلک فینگر یا شمشیری جهت تازه خوری استفاده می شود  . این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد  . این رقم تقریبا اوایل پاییز قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود.

انگور حسینی

نهال-انگور-لعل-حسینی

انگور حسینی یکی از گونه های انگور می باشد که منشا آن کشور ایران است . میوه این انگور دارای خوشه های درشت و کشیده و حبه های آن سفید رنگ می باشد  . از انگور حسینی جهت تازه خوری استفاده می شود  . این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد  . این رقم تقریبا اوایل پاییز قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود.

انگور کریمسون

ajo0

انگور کریمسون یکی از گونه های کمیاب انگور می باشد که منشا آن کشور فرانسه است . میوه این انگور دارای خوشه های درشت و کشیده و حبه های آن قرمز می باشد  . از انگور کریمسون یا شمشیری قرمز  جهت تازه خوری استفاده می شود  . این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد  . این رقم تقریبا اوایل پاییز قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود.

انگور سیاه شانی

نهال انگور شانی

انگور سیاه شانی   یکی از گونه های اقتصادی ، مرغوب و شناخته شده می باشد هر ساله بخش وسیعی از نیاز فرآوری  آبمیوه را تامین می کند . زیرا این نژاد نهال انگور، به دلیل داشتن آب فراوان  بهترین گزینه برای تهیه سرکه و آبمیوه می باشد. این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد . حتی می توان این درخت انگور، را به روش دیم نیز کاشت زیرا نسبت به کم آبی نیز مقاومت خوبی دارد . این رقم تقریبا اوایل پاییز قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود.

انگور بلک سیدلس

نهال انگور بلک سیدلس

انگور بلک سیدلس منشا آن فرانسه می باشد ، همانطور که از نامش مشخص هست از نوع بی دانه میباشد ، و جهت تازه خوری و تهیه مویز کاربرد دارد .  یکی از گونه های اقتصادی ، مرغوب و شناخته شده می باشد هر ساله بخش وسیعی از نیاز فرآوری  را تامین می کند .  این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد . این درخت انگور، را به روش دیم نیز کاشت زیرا نسبت به کم آبی نیز مقاومت خوبی دارد . این رقم تقریبا اواخر تابستان  قابل برداشت می باشد .

نهال انگور ردگلوب

نهال انگور ردگلوب

انگور ردگلوب یکی از گونه های کمیاب انگور می باشد که منشا آن کشور فرانسه است . میوه این انگور دارای حبه های گرد و بسیار درشت است  . از انگور نهال انگور ردگلوب جهت تازه خوری و فرآوری استفاده می شود  . این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد . این درخت انگور،  نسبت به کم آبی نیز مقاومت خوبی دارد . این رقم تقریبا اوایل پاییز قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود.

نهال انگور مونداراپ

500x888_1583583221114500

انگور موندراپ یکی از گونه های کمیاب انگور می باشد که منشا آن کشور فرانسه است . میوه این انگور دارای خوشه های درشت و کشیده و جز انگور های لاکچری هست . از انگور موندراپس جهت تازه خوری و فرآوری استفاده می شود  . این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد .این رقم تقریبا اوایل پاییز قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود.

نهال انگور قزل ازوم

نهال انگور قزل ازوم

انگور قزل اوروم  یکی از گونه های کمیاب انگور می باشد که منشا آن کشور ایران است . میوه این انگور دارای خوشه های درشت و کشیده و حبه های آن سبز و صورتی می باشد  . از انگور قزل  جهت تازه خوری و نگهداری انباری استفاده می شود  . این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد  . این رقم تقریبا اوایل پاییز قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود.

نهال انگور جویین

نهال انگور جویین

انگور جویین یکی از گونه های کمیاب انگور می باشد که منشا آن کشور ایران و  فرانسه است . میوه این انگور دارای خوشه های درشت و کشیده و حبه های آن قرمز می باشد  . از انگور جوین  جهت تازه خوری استفاده می شود  . این انگور در برابر خشکی و سرما تقریبا مقاوم می باشد و این مقاومت موجب شده کاشت آن در مناطق سردسیر نیز امکان پذیر باشد  . این رقم تقریبا اواخر تابستان قابل برداشت می باشد و جز بهترین نهال انگور، محسوب می شود.

امتیاز ما
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 3]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    09120454526